سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نوش

آیا می دانید؟!

کتابی به نام ((آیا می‏دانید که:)) از سری کتاب های علمی، آموزشی،سرگرمی نوشته‏ی:

((فرانچس کریر)) مطالب بسیار جالب و سرگرم کننده ای دارد که برخی از آنها عبارتند از :

1-آیا می‏دانید که : چرا مردم از مار می‏ترسند؟

اگر ماری را به یک بچّه نشان بدهند، از آن نمی‏ترسد. بسیاری از بچّه ها ممکن است بدون ترس به مار دست بزنند. امّا به تدریج که آنها بزرگ می‏شوند، شروع به ترسیدن از مار می‏کنند.شاید این ترس را از پدر و مادر یا بزرگترهای دیگر یاد می‏گیرند. در فیلمها نیز معمولاچنین نشان می‏دهند،که مارها حیوانات خطرناکی هستند، که با کمترین بهانه به انسان حمله‏ور می‏شوند. این مطلب چندان درست نیست، امّا باعث می‏شود، که تعداد زیادی از مردم نسبت به مار بدبین باشند، و از آن بترسند.[...]

مار دشمن موش است، و طعمه‏ی لذّتبخشی برای او به حساب می‏آید. پس مار از این نظر که جلوی ازدیاد موش را می‏گیرد به انسان خدمت می‏کند.[...]

2-آیا می‏دانیدکه: چرا مردم از کوسه ها می‏ترسند؟

[...]در حقیقت احتمال حمله‏ی کوسه به انسان کم است، و کوسه ها معمولامهاجم نیستند.

البته بعضی از انواع کوسه ها، مانند سر چکشی، ببری و قالیچه ای اگر گرسنه باشند، گاهی به انسان نیز حمله می‏کنند.

مردم بیش از انواع دیگر کوسه ها از کوسه‏ی بزرگ سفید می‏ترسند. طول این کوسه گاهی به بیش از 5/7متر می‏رسد.[...]

3-آیامی‏دانید که: شوره‏ی سر چرا ایجاد می‏شود؟

شوره‏ی سر پوسته های کوچک سفید رنگی را می‏گویند که از پوست سر جدا شده و می‏ریزند. این وضع دردناک نیست امّا ناراحت کننده است زیرا باعث می‏شود پوست سر خارش پیدا کند. مردم از شوره‏ سر بیشتر از این بابت ناراحت می‏شوند که پوسته های سفید روی یقه و لباسشان ریخته و منظره‏ی بدی ایجاد می‏کند.[...]

 

البته من قسمتی از این مطالب را نوشته ام، شما می‏توانید متن کامل این مطالب و مطالب دیگرش در کتاب مطالعه فرمایید.مشخصات کتاب:

نام کتاب:آیا می‏دانید که. مولف:FRANCOIS CHERRIER. ترجمه: کاظم فائقی، مهندس رویا فائقی. ناشر:حافظ نوین.

   


مسئله آموز صد مدرس

    نظر

به مباسبت میلاد حضرت نبی اکرم (ص):

 

ستـاره ای بدرخـشیـد و مـاه مجلـس شـد             دل رمـیــده‏ی مــا را رفــیـق و مـونـس شـد

نـگار مـن که به مکتب نرفت و خط ننوشت              به غـمـضـه مـسـئله آموز صـد مدرس شـد

به بـوی او دل بیـمـار عـاشـقـان چـو صــبـا              فدای عارض نـسریـن و چـشـم نرگـس شد

به صدر مصطبه‏ام می‏نشاند اکنون دوست              گدای شـهـر نـگه کـن کـه میر مجـلس شد

خــیـال آب خـضـر بـسـت و جـام اســکنـدر              بـه جـرعـه نوشی سلطان ابوالـفبارس شد

طـرب سـرای مـحـبـت کـنـون شود معـمور              که طـاق ابـروی یـار مـنـش مـهـنـدس شــد

لـب از تـرشـح مــی‏پــاک کــن بــرای خــدا              کـه خـاطـرم به هـزاران گـنه موسوس شـد

کـرشـمـه‏ی تو شـرابـی بـه عاشقان پیمود             کـه عـلم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد

چـو زر عـزیز وجــود اســت نــظــم مـن آری             قـبـول دولـتـیـان کـیـمـیـای ایـن مـس شــد

ز راه مـیــکــده ، یــاران عــنــان بـرگـردانـیـد             چـرا که حافظ از این راه رفـت و مفلس شـد

 

خواجه شمس الدین حافظ شیرازی